Omtale
Føj til favoritter Del Send
Byliv | 06/07/12

DØD, BARDO OG GENFØDSEL

Tidspunkt

PHENDELING - Center for Tibetansk Buddhisme

Nørregade 7 B 2.th
1165 København K

Åbningstider


Kontakt

4059 4508
 

 

Brugeromtale

Foredragsrække:

12.9. Dødebogens historie ved Erik Meyer Carlsen
Den tibetanske Dødebog er nok den mest kendte og mest misforståede af den tibetanske buddhismes store skatte. Det er 85 år siden, at den første engelske oversættelse blev udgivet af en teosof. For tre år siden udgav Erik Meier Carlsen en dansk nyoversættelse af dette enestående værk, der tilhører en meget vigtig tekst-cyklus, som integrerede Tibets hemmeligste og dybeste praksis-tradition Dzogchen og de ældgamle dødsriter.

19.9. Dødsprocessens otte faser ved Maria Damsholt
Maria Damsholt vil tale om, hvordan vi kan forberede os til døden, og hvorfor det er så vigtigt at vi forbereder os nu. Hun vil komme ind på de ni traditionelle reflektioner over døden, som findes i den tibetanske buddhisme og dernæst beskrive de otte stadier i dødsprocessen, som vi vil søge at forstå og reflektere over.

10.10. Tilstande mellem død og genfødsel ved Anne Burchardi
I den tibetanske buddhistiske litteratur finder vi detaljerede beskrivelser af bevidstheden på dens rejse gennem forskellige tilstande, kaldet de seks bardo tilstande. Berømtest er muligvis de enestående instruktioner til håndtering af tilstandene før, under og efter dødsøjeblikket kendt som Den Tibetanske Dødebog. Foredraget vil tage udganspunkt i den originale tibetanske tekst Sabtjø Shitro Gangpa Rangdrøl. Vi vil diskutere, hvorvidt og på hvilken måde et moderne menneske kan drage nytte af denne tekst, som ikke kun handler om døden, men som i høj grad også perspektiverer, hvorledes vi anvender vort liv.

17.10. Dødsritualer i Tibet ved Ellen Bangsbo
De tidlige tibetanske konger blev begravet. I dag benyttes bl.a. også balsamering som ved en stupa begravelse, men til de fleste afdøde tibetanere anvendes hovedsagelig himmelbegravelsen, hvor liget parteres og gives til gribbene på et astrologisk gunstigt tidspunkt. I den buddhistiske tro opfattes kroppen som en midlertidig beholder, og døden er derfor ikke et tabu belagt emne, som vi ofte oplever det i vesten. For at liget ikke skal blive en form for zombie ’ro-lang’ og for at opnå en gunstig overgang i stadiet fra et liv til næste genfødsel, anses udførelsen af buddhistiske dødsritualer som essentielle. Familien afholder lysofringer samt forskellige ceremonier, hvor munke bl.a. reciterer fra ’Den tibetanske dødebog’. Den afdøde introduceres symbolsk til dødsriget gennem de buddhistiske ritualer, der kan vare fra få timer op til bardoens periode på 49 dage, eller helt op til et år efter dødsfald, hvilket markerer de sørgende efterladtes tilbagevenden til de levendes samfund.

24.10. Hvordan kan vi hjælpe døende? ved Maria Damsholt
Maria vil fortælle om, hvordan vi kan hjælpe mennesker, der er buddhister, men også om hvordan vi kan hjælpe mennesker, som har en anden tro eller ingen tro. Der findes utroligt mange metoder til at hjælpe, og enhver må finde den, der synes at passe bedst.
Hun vil i den forbindelse nævne de 3 principper, som alle de frivillige i Center for Bevidst Liv og Død arbejder ud fra. (CBLD er et socialt projekt under Center for Visdom og Medfølelse og er for alle religioner.)

31.10. Praksis når vi ligger for døden ved ani Tenzin
Ved hjælp af spirituelle praksisser er det muligt at hjælpe os selv i dødsøjeblikket, så den gavnlige karma, der vil resultere i en god genfødsel, aktiveres. Det forudsætter naturligvis, at vi gør os bekendt med disse metoder nu og anvender dem, hver gang vi støder på vanskelige situationer.
Vi vil øve os i forskellige meditations-praksisser, der kan være os en hjælp i døden.

Anne Burchardi er ekstern lektor i tibetologi ved Københavns Universitet. Ellen Bangsbo er cand. scient. anth. og BA i tibetansk. Erik Meyer Carlsen er bachelor i religionsvidenskab fra KU. Maria Damsholt er psykolog og ani Tenzin er tibetansk-buddhistisk nonne uddannet ved Tibetan Center, Hamburg.

Tid: Kl. 19.00-21.00

Entre pr. aften: Medlemmer af Phendeling 75,-; støttemedlemmer 50,-; andre 100,-

Tilmelding ikke nødvendig

 

Se steder i nærheden...

Javascript is required to view this map.
Kort

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar. Log ind eller Register