Føj til favoritter Del Send
Annonce | 30/10/17

Aktør til Mad med Mere under Buen søges

 • Foto: Ikke oplyst Foto:
Frederiksberg og Københavns Kommuner ønsker at skabe mere liv under Bispeengbuen i form af Madmarked med Mere.

Invitation

Frederiksberg og Københavns Kommuner inviterer derfor interesserede til at afgive tilbud til at forpagte området og varetage stadeholdere til udeservering, udskænkning, events og arrangementer på arealet under Bispeengbuen. Profilen for de forventede tilbudsgivere er åben. Der kan f.eks. både være tale om én større forpagter, som ønsker at løfte opgaven, eller en sammenslutning af mindre aktører, som vil arbejde sammen om et fælles koncept - eller en kombination.

Det forventes, at tilbudsgiver udformer et koncept, der:

 • taler ind i det rå, urbane miljø,
 • bibringer kvalitet og god stemning
 • skaber en sammenhæng med eksisterende faciliteter
 • sender signal om, at området er dagligt - eller fl re gange ugentligt - i brug
 • er attraktivt og indbydende for borgere i København og på Frederiksberg
 • skaber synlighed

Tilbudsgivere bør dog generelt være opmærksomme på følgende:

 • Der ønskes en forpagter, der kan skabe grundlag for aktiviteter af en vis volumen
 • Der ønskes en forpagter, der er indstillet på at arbejde sammen med lokale aktører
 • Der ønskes en forpagter med kreative idéer, som vedvarende kan udvikle området i forhold til nye trends etc.
 • Området skal drives ud fra en økonomisk bæredygtig model uden kommunalt driftstilskud
 • Den endelig forpagter til opgaven udvælges gennem dialog, hvor det er muligt for tilbudsgivere at justere koncepter undervejs

Se udbuddet i sin helhed på nordrefasanvej.frederiksberg.dk, før du søger.

Ansøgningsfristen er tirsdag 28. november 2017 kl. 12. Forventet opstart forår 2018.